Už od dávna sú známe kontakty ľudí s bytosťami iného „druhu, ktoré disponujú obrovskými znalosťami a schopnosťami. Vyobrazenia zvláštnych lietajúcich objektov sa nachádzajú dokonca i na obrazoch s kresťanskou tématikou. I zo stredoveku sa zachovali povesti o stretnutí s nepozemskými bytosťami. Avšak tí ktorí takéto stretnutia zažili, boli zväčša tvrdo postihnutí vtedajšou mocou.

To, či týmto poukázaniam na existenciu bytia na inej úrovni a bytia mimo zeme, uveríme alebo nie, je vecou nášho presvedčenia a či sme ochotní uveriť. Iba niektorí jednotlivci majú schopnosť naozaj sa presvedčiť o pravdivosti alebo nepravdivosti správ z minulosti. Avšak v tomto storočí dochádza k veľkému počtu stretnutí ľudí s bytosťami z iných planét, ktoré sú dosť dobre zdokumentované a známe.

Dochádza pri nich k odovzdávaniuinformácií poukazujúcich na stav zeme a ľudstva, rady ako by sme mali žiť, ale i praktických poznatkov. No i napriek svojmu zdokumentovaniu je to jav, ktorý zväčša nevieme zatriediť a popísať spôsobmi na aké sme zvyknutí pomocou metód ktoré bežne používame. Preto často dochádza k jeho zamietaniu, pretože ak mu chceme aspoň trochu porozumieť, musíme odložit zaužívané šab- lóny a názory tie ktoré prevažujú v našej spoločnosti. Predovšetkým sa ale musíme vzdať myšlienky na svoju výnimočnosť a nadradenosť, či už ako jednotlivec alebo druh.

Mnoho ľudí stále pochybuje o existencii lietajúcich tanierov, ale poviem vám, počkajte, kým sa neobjavia vo veľkom množstve. Na celej planéte sa preukáže ich schopnosť leu, ich zjavenie sa a zmiznutie. Takým spôsobom, ktorý zmetie ľudí do takej miery, že nikto skutočne neporozumie, čo sa deje.


Bolo napísané, že na oblohe budú „ZNAMENIA“. Tieto „ZNAMENIA“ už videlo veľa ľudí, ale do konca tohto veku ich uvidí každý človek na zemi a bude prekvapený.

loading...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here